Articles in Taxonomy

BESTUFS I et II (Best Urban Freight Solutions)

Vakgebieden (1)

>>
|

De afdeling Mobiliteit is aangesloten bij het internationale thematische deskundigennetwerk BESTUFS, dat tot doel heeft informatie uit te wisselen, onderzoek te verrichten en resultaten bekend te maken in verband met stedelijk goederenvervoer. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en Transport.
De verschillende rapporten die dit netwerk heeft gepubliceerd, zijn beschikbaar op
www.bestufs.net.

Bedrijfsvervoerplan

Als onderneming met meer dan honderd werknemers dient het OCW om de twee jaar te antwoorden op een federale enquête naar het dagelijkse woon-werkverkeer van al zijn personeelsleden. Boven op deze wettelijke verplichting heeft het OCW, als onderdeel van een beleid voor duurzaam beheer van niet alleen het woon-werkverkeer maar ook de verplaatsingen om dienstredenen, een bedrijfsvervoerplan (BVP) opgesteld voor elk van zijn drie vestigingen: Sterrebeek, Waver en Woluwe.
Daarbij is niet alleen de “duurzaamheid” betracht die tot de geest van de 21ste eeuw behoort, maar zijn ook algemener doelstellingen nagestreefd zoals terugdringing van de kosten en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de dagelijkse verplaatsingen.
De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft zo ervaring opgedaan met de verschillende instrumenten en methodieken voor de invoering van een BVP. Deze ervaring stelt zij nu ten dienste van bedrijven die ook een BVP willen invoeren.

BESTUFS I et II (Best Urban Freight Solutions)

De afdeling Mobiliteit is aangesloten bij het internationale thematische deskundigennetwerk BESTUFS, dat tot doel heeft informatie uit te wisselen, onderzoek te verrichten en resultaten bekend te maken in verband met stedelijk goederenvervoer. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en Transport.

De verschillende rapporten die dit netwerk heeft gepubliceerd, zijn beschikbaar op www.bestufs.net

Contact: 

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië

De publicaties over fietsvoorzieningen zijn legio. Dit bemoeilijkt de taak van plaatselijke en gewestelijke planologen, die soms overstelpt lijken met een vloed van informatie en hierdoor uiteindelijk niet altijd meer weten welke oplossing in een voorliggend geval de beste is.

Voorts is de regelgeving voor fietsers uitgebreid en ingewikkeld, en verandert zij voortdurend. Het verkeersreglement en het reglement voor de wegbeheerder bevatten alle wetgeving voor het wegverkeer in zijn geheel, waardoor het soms moeilijk is snel de gezochte informatie te vinden die specifiek voor fietsers geldt.

Cahier “Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van het beleidsplan Voetgangers 2010-2014 van het Brussels Gewest is een voetgangersvademecum opgesteld. Het bestaat uit verschillende delen. Het eerste cahier, over verhardingen voor voetgangersvoorzieningen, werd aan het OCW toevertrouwd. Het bespreekt de toepassingsmogelijkheden van verschillende soorten van wegdekken, het gebruik, onderhoud en dergelijke. Ook de milieuaspecten van de diverse materialen komen aan bod.

Pagina's