Articles in Taxonomy

Leveringen in de stad

Vakgebieden (1)

>>
|

De laatste kilometers, die in de stad worden gereden, zijn voor het vervoerbedrijf het duurst (ze maken tot 30 % van de totale vervoerskosten uit) en het moeilijkst (onzekerheid, stress voor de chauffeur, enz). Duurzame ontwikkeling van stadscentra houdt overigens verband met de leveringsproblematiek (milieueffecten, economische ontwikkeling en arbeidsomstandigheden).

Contact: 

Vervoer en levering van goederen

Goederenvervoer is een sleutelfactor in de economische ontwikkeling van ondernemingen en regio’s. Daarnaast kan het verantwoordelijk worden geacht voor een groot deel van de overlast zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, schade aan de weginfrastructuur, brandstofverbruik en verkeersonveiligheid.

Contact: 

Nachtdistributie

Vakgebieden (1)

>>
|

Voor het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) werd een wetenschapsteam opgericht waarin het OCW was vertegenwoordigd. Dit team onderzocht of nachtdistributie een optie is voor het stedelijk goederenvervoer in België. Er werden verschillende stakeholders gecontacteerd over de te verwachten voor- en nadelen van nachtdistributie. De studie omvatte een Europese benchmark, een literatuurstudie, enquêtes (internet) en diepte-interviews. Er werd ingegaan op maatschappelijk draagvlak, de juridische context, de verkeersveiligheid, de economische impact en de potentiële modal shift. Er werden praktische beleidsadviezen geformuleerd.

Pilootproject belevering tijdens de dagrand (PIEK)

Vakgebieden (1)

>>
|

Om laad- en losoperaties in stedelijke omgevingen met minder hinder (minder lawaai, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder dodehoekongevallen, enz.) te laten verlopen, heeft Flanders Logistics aan Vlaamse steden en gemeenten de mogelijkheid geboden mee te stappen in pilotprojecten, in samenwerking met de distributeurs Colruyt en Delhaize. Acht steden besloten in de eerste Vlaamse Piekstudie op dit aanbod in te gaan.

Samen met de adviesbureaus Traject en Acoustical Engineering voerde de afdeling Mobiliteit – Veiligheid – Wegbeheer van het OCW hieromtrent onderzoek uit, in opdracht van de Vlaamse overheid. Onderwerp van het onderzoek was of het maatschappelijk en bedrijfseconomisch haalbaar is om beleveringen van winkels tijdens de dagrand (net voor de ochtendspits en na de avondspits) uit te voeren met PIEK-gecertificeerd materieel (dit is materieel dat stiller is dan 65 dB(A) en in sommige gevallen zelfs 60 dB(A)).

BeMoR-net (Belgian Mobility Research Network): onderzoek naar de haalbaarheid van een platform voor wetenschappelijk overleg over Belgisch mobiliteits- en transportonderzoek

Vakgebieden (1)

>>
|

De overheidsdienst Wetenschapsbeleid heeft het OCW verzocht na te gaan in hoeverre het opportuun is een overlegplatform voor Belgisch mobiliteits- en transportonderzoek te vormen.

Pagina's