Articles in Taxonomy

Klimaatverandering – Inzetten voor de wegenbouw – PIARC-intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak

Vakgebieden (2)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Leefmilieu en de bijbehorende milieutechnische inzetten voor de wegenbouw zijn sinds vele jaren belangrijke aandachtspunten in het OCW.

Handleiding voor het ontwerpen en aanbrengen van bedekkingen op betonnen brugdekken - OCW Aanbevelingen A 60/87

In deze handleiding wordt een reeks aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen van bedekkingen op wegbruggen, het gereedmaken van de grondslag waarop zij rusten (het brugdek), de keuze van de lagen waaruit zij bestaan (afdichtingslaag, beschermingslaag, uitvullaag, toplaag) en de manier waarop zij moeten worden aangebracht. Ook het toebehoren van de rijbaan en de waterverzamelinrichtingen komen ter sprake. Deze aanbevelingen hebben tot doel de prestaties van deze bedekkingen te verbeteren, zowel uit het oogpunt van de bescherming van de brug zelf als uit dat van het gedrag van de bedekkingen onder de gezamenlijke invloed van het verkeer en de milieuomstandigheden, meer bepaald de seizoenschommelingen.

OESO/Internationaal Transportforum: werkgroep voor zware voertuigen

|

Kerntaken (1)

>>

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft België vertegenwoordigd in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het Internationaal Transportforum voor zware voertuigen.

Contact: 

Langeafstandsvervoer en comodaliteit

In een globaliserende economie met toenemend goederenvervoer over lange afstanden moet elke vervoerwijze ernaar streven haar prestaties te optimaliseren (comodaliteit), binnen de groter wordende beperkingen die het milieu en de wetgeving stellen.

Contact: 

Werkgroep langere en zwaardere voertuigen (LZV’s) in België

Deze werkgroep werd in 2005 gevormd op verzoek van de overheden die weginfrastructuur beheren. De drie gewesten (MOW, Brussel Mobiliteit, SPW) zijn erin vertegenwoordigd, evenals de FOD Mobiliteit en vervoer en enkele onderzoeksinstellingen (ILTB, BIVV, OCW).

Contact: 

Pagina's