Articles in Taxonomy

Lengteprofielanalysator (“Analyseur de profil en long” of APL) – meting van de langsvlakheid van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een lengteprofielanalysator voor continue meting van het wegprofiel. Op basis van de meetgegevens kan de langsvlakheid van een weg worden gekwantificeerd en kunnen indicatoren zoals vlakheidscoëfficiënt (VC) en internationale vlakheidsindex (IRI) worden berekend. De langsvlakheid is een belangrijke factor voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. De hoge meetnauwkeurigheid maakt de APL ook geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Het meetwiel stijgt of daalt met het reliëf van de weg. Die beweging veroorzaakt een verandering van de hoek die de draagarm van het wiel met zijn scharnierpunt vormt. Een inerte slinger in de draagarm zet het wegprofiel om in een elektrisch signaal. Om de 5 cm wordt de hoek tussen draagarm en slinger geregistreerd, zodat een grafische weergave van het “pseudoprofiel” wordt verkregen. Een constante meetsnelheid van 21,6 km/h, 54 km/h of 72 km/h is noodzakelijk.

Contact: 

Instrumenten voor wegbeheerders (voor een objectieve en rationele totaalaanpak van wegbeheer) – Synthese N 48/14

Voor de aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur zijn diverse actoren verantwoordelijk. Dat kunnen gewesten of gemeenten zijn, maar ook beheerders van vliegveldbanen, haventerreinen, bedrijventerreinen, enz. Verouderende infrastructuur, toenemende verkeersbelastingen en beperkte budgettaire middelen plaatsen hen echter voor dezelfde uitdagingen.

Kwaliteit is voor alle actoren belangrijk, maar wordt anders ingevuld:

Meten van wegdektextuur – OCW-informatieblad N68

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De meeste moderne apparaten voor het meten van textuur in het macro- en megatextuurgebied zijn gebaseerd op het principe van de «laser-triangulatie». Men laat een laserstraal loodrecht op het te bemonsteren oppervlak vallen en een speciale camera «kijkt» naar de lichtvlek op het wegdek.De camera is in staat de hoogte van de lichtvlek te bepalen.

Contact: 

Bouwproductenverordening en rol van de prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 is de bouwproductenverordening (BPV) (EU) Nr. 305/2011 volledig van toepassing. Ze vervangt definitief de bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG. Met de nieuwe verordening wil de Europese Commissie (EC) gedaan maken met een aantal hardnekkige misverstanden – grotendeels het gevolg van verwarring met andere richtlijnen die eveneens aanleiding geven tot een CE-markering.

Contact: 

Pagina's