Workshop Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw – Pierres & Marbres Wallonie

Op 17 september vond in de Moulins de Beez te Namen de workshop “Natuursteenverhardingen verfraaien onze straten en openbare ruimten - als ze vakkundig worden aangebracht!” plaats. Deze workshop werd georganiseerd door het OCW en Pierres & Marbres Wallonie en richtte zich tot iedereen die betrokken is bij de inrichting van openbare ruimten. Ze zette ook de lancering van de nieuwe publicatie natuursteenbestratingen van het OCW de nodige luister bij.

Een honderdtal aanwezigen werd verwelkomd door Annick De Swaef, directeur-generaal van het OCW, en kon vervolgens luisteren naar verschillende sprekers.

De spits werd afgebeten door Kim Eric Möric van DLA Piper met een uiteenzetting over de evolutie van de wetgeving omtrent openbare aanbestedingen. Die wetgeving legt steeds meer de nadruk op de integratie van ethische, sociale en milieugerelateerde gunningscriteria in openbare aanbestedingen.

Vervolgens focuste Francis Tourneur van Pierres & Marbres Wallonie op de geologische rijkdom van Wallonië en de variatie aan gesteenten die er te vinden zijn. Zijn presentatie besteedde ook aandacht aan het economische belang en de geschiedenis van de natuursteensector.

Onze collega Sylvie Smets stelde hierna de nieuwe publicatie natuursteenbestratingen van het OCW voor. Deze handleiding is bedoeld als technisch basisdocument voor iedereen die bij een inrichtingsproject met natuursteen betrokken is en is het resultaat van een project dat 10 jaar geleden werd opgestart, onder meer omwille van verschillende vragen voor technische bijstand die verband hielden met dit thema. Sylvie gaf een kort overzicht van de thema’s die in de verschillende hoofdstukken van deze publicatie aan bod komen. De aanwezigen konden uiteraard ook een gedrukt exemplaar van deze publicatie mee naar huis nemen.

Anne Gavray van Bureau Greisch toonde, nadat ze eerst het studiebureau Greisch had voorgesteld, een paar concrete voorbeelden van gerealiseerde en toekomstige projecten waarbij het bedrijf heeft gekozen voor het gebruik van natuursteenbestrating bij de herinrichting van openbare ruimten. Ze gaf ook inzicht in enkele belangrijke aspecten waar in de ontwerp- en uitvoeringsfase van natuursteenbestratingsprojecten rekening mee moet gehouden worden.

Ten slotte stelde Dominique Nicaise van het WTCB het PREMANAT-project voor. Dit pre-normatieve, onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het OCW en met steun van de FOD Economie en NBN. Het heeft als hoofddoel om beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen vast te leggen voor materialen die in natuursteenbestratingen onder verkeer worden toegepast, op verschillende vlakken die door de sector als een prioriteit worden beschouwd (slipweerstand of stroefheid, polijsting en/of veroudering onder verkeersbelasting, weerstand tegen afsplijting of desintegratie, vorst-dooiweerstand met dooizouten en hergebruik van natuurstenen bestratingselementen in bestratingen) en aldus de verschillende normatieve documenten aan te vullen en te vervolledigen. De presentatie gaf eerst een overzicht van de verschillende normen en de hiërarchie tussen alle normatieve documenten. Vervolgens werd ingegaan op de specifieke doelstellingen van het PREMANAT-project.

Na de presentaties kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de sprekers. Uit de vragenronde, die in goede banen werd geleid door Franco Costantini, voorzitter van Pierres & Marbres Wallonie, bleek dat de evoluerende wetgeving inzake openbare aanbestedingen erg leefde onder de aanwezigen.

Na de vragenronde gaf Franco Costantini het woord aan Valérie De Bue, Waals minister van Lokale Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuur. De minister had het in haar slotwoord onder meer over de bij de herinrichting van openbare ruimten noodzakelijke verschuiving van de focus op het autoverkeer naar een focus op alle weggebruikers, dus ook voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Ze benadrukte de rol die natuursteenbestrating hierin kan spelen en had het in dat kader ook over de omvorming van openbare ruimten tot plaatsen om elkaar te ontmoeten en samen te leven. De minister wees verder op het investeringsklimaat dat de Waalse regering probeert te scheppen en was ervan overtuigd dat dit de natuursteensector ten goede zal komen. Ze sloot af door alle actoren van de sector veel succes te wensen.

Een cocktail met hapjesbuffet gaf de aanwezigen na de workshop de kans om na te praten en te netwerken in een informele sfeer.

4 april 2019 vindt in het Huis van de Bouw in Zwijnaarde de Nederlandstalige editie  van deze workshop plaats.