You are here

Belgian Road Academy -- Focus 2019

Winteropleiding 2019/Formation hivernale 2019
  24/1, 19/2, 14/3, 28/3
  Sterrebeek
  Volg onze basisopleiding wegenbouw, driejarige cyclus
Venez suivre notre formation de base en construction routière, cycle de 3 ans
  Français avec traduction simultanée / Nederlands met simultaanvertaling
  150/dag/jour
 
 
 
75,00 € 
125,00 €
Aanvullende opleiding asfaltlaboranten (reeks 1 en reeks 2) 
 

Reeks 1: 4, 6, 11, 13/2

Reeks 2: 5, 7, 12, 14/2

  Sterrebeek
 

Interactieve opleiding omtrent de achtergrond en het nut van de proeven voor asfalt en hun bestanddelen

Exclusief voor leden van de Belgische Vereniging van Asfalteurs (BVA)

  Nederlands
  10/dag
 
 
 
800,00 € 
800,00 €
Workshop Natuursteenverhardingen 
  4/4
  Zwijnaarde, Huis van de Bouw
  Voorstelling van onze handleiding in samenwerking met Febenat
  Nederlands
  120
  gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht
 
Opleiding Visueel rioolonderzoek 
  8, 9, 10, 12/4
 

Waver

 
Behalen certificaat visuele inspectie riolen volgens norm 
NBN EN 13508-2:2003 + A1:2011 
  Nederlands
  12/dag
 
 
 
600,00 € 
600,00 €
Formation Inspection visuelle des égouts 
  28+29/3+5/4
  Wavre
 
Obtention du certificat d'inspection visuelle des égouts conformément à la 
NBN EN 13508-2:2003 + A1:2011 
  Français
  12/jour
 
 
 
600,00 € 
600,00 €
Workshop Geluid/Workshop Bruit  
 

Oktober, datum nog vast te leggen

Octobre, date encore à confirmer

  Sterrebeek/Wavre
 
Onze specialisten van geluid beantwoorden uw vragen in een interactieve sessie
Nos spécialistes en bruit répondent à vos questions lors d'un workshop interactif
 

Français/Nederlands

  12/dag/jour
 
 
 
Prijs nog te bepalen.
Prix à fixer.
Workshop Bouwplaatstoezichters gemeenten provincie Antwerpen  
  25/4
  Antwerpen
 
Onze specialisten van beton- en asfaltwegen beantwoorden uw vragen in een interactieve workshop
  Nederlands
 

12/dag

Deze workshop is voorbehouden voor bouwplaatstoezichters van de provincie Antwerpen

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop medewerkers technische dienst gemeenten provincie Limburg  
  7/5
  Limburg
 
Onze specialisten van beton- en asfaltwegen beantwoorden uw vragen in een interactieve workshop 
  Nederlands
 

12/dag

Deze workshop is voorbehouden voor bouwplaatstoezichters van de provincie Limburg

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop medewerkers technische dienst gemeenten provincie Oost-Vlaanderen  
  23/5
  Oost-Vlaanderen
  Onze specialisten van beton- en asfaltwegen beantwoorden uw vragen in een interactieve workshop
  Nederlands
 

12/dag

Deze workshop is voorbehouden voor bouwplaatstoezichters van de provincie Oost-Vlaanderen

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop medewerkers technische dienst gemeenten provincie West-Vlaanderen  
  20/6
  West-Vlaanderen
  Onze specialisten van beton- en asfaltwegen beantwoorden uw vragen in een interactieve workshop
  Nederlands
 

12/dag

Deze workshop is voorbehouden voor bouwplaatstoezichters van de provincie West-Vlaanderen

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop medewerkers technische dienst gemeenten provincie Vlaams-Brabant   
  4/6
  Sterrebeek
  Onze specialisten van beton- en asfaltwegen beantwoorden uw vragen in een interactieve workshop
  Nederlands
 

12/dag

Deze workshop is voorbehouden voor bouwplaatstoezichters van de provincie Vlaams-Brabant

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop collaborateurs service technique des communes de la province de Namur  
  8/10 matinée
  Confédération Construction Jambes, Avenue Prince de Liège 91/13, 5100 Jambes
  Nos spécialistes en béton et enrobés bitumineux répondent à vos questions los d'un workshop interactif
  Français
 

12/jour

Ce workshop est réservé aux chefs de chantier des communes wallonnes

 
 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop collaborateurs service technique des communes de la province du Hainaut 
  14/11 matinée
  Initium Mons, Boulevard André Delvaux 15, 7000 Mons
  Nos spécialistes en béton et enrobés bitumineux répondent à vos questions los d'un workshop interactif
  Français
 

12/jour

Ce workshop est réservé aux chefs de chantier des communes wallonnes

 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop collaborateurs service technique des communes de la province de Liège 
  28/11 matinée
  Chambre de la Construction de Liège, Galerie de la Sauvenière 5, 4000 Liège
  Nos spécialistes en béton et enrobés bitumineux répondent à vos questions los d'un workshop interactif
  Français
 

12/jour

Ce workshop est réservé aux chefs de chantier des communes wallonnes

 
 
125,00 € 
125,00 €
Workshop collaborateurs service technique des communes de la province du Brabant wallon 
  12/12 matinée
  Wavre
  Nos spécialistes en béton et enrobés bitumineux répondent à vos questions los d'un workshop interactif
  Français
 

12/jour

Ce workshop est réservé aux chefs de chantier des communes wallonnes

 
 
125,00 € 
125,00 €
Opleiding Visuele inspectie voor het beheer van gemeentelijke en stedelijke wegennetten   
  Datum nog te bepalen
  Sterrebeek
  Maak kennis met de OCW-methodiek voor visuele inspectie voor het beheer van gemeentelijke en stedelijke wegennetten 
  Nederlands
 

20/dag

 
 
 
Prijs nog te bepalen
 
Formation Inspection visuelle des réseaux de voiries 
  Dates à fixer
  Wavre
  Découvrez la méthodologie du CRR pour l'inspection visuelle des réseaux de voiries
  Français
 

20/jour

 
 
 
Prix à fixer
Prijs nog te bepalen
 
Opleiding Visueel rioolonderzoek  
  21+22+23+25/10
  Waver
  Behalen certificaat visuele inspectie riolen volgens norm  NBN EN 13508-2:2003 + A1:2011 
  Nederlands
 

12/dag

 
 
 
600,00 € 
600,00 €
Formation Inspection visuelle des égouts   
  5+6+12/11
  Wavre
  Obtention du certificat d'inspection visuelle des égouts conformément à la NBN EN 13508-2:2003 + A1:2011
  Français
 

15/jour

 
 
 
600,00 €
Studiedag 3D-frezen/Journée d'étude Fraisage 3D  
  25/10 voormiddag/matinée
  Sterrebeek
 
3D-frezen, een innovatieve en uitdagende stap naar de digitalisering van de wegenbouw - Casestudie: Demonstratie van 3D-freestechnieken tijdens de vernieuwing van de asfaltverhardingen van de N725
Le fraisage 3D, un défi innovant à relever vers la numérisation de la construction routière - Etude de cas: démonstration des techniques de fraisage 3D lors du renouvellement de revêtements bitumineux sur la N725
  Français avec traduction simultanée/Nederlands met simultaanvertaling
 

180/dag/jour

 
 
 
Prix à fixer
Prijs nog te bepalen
Studievoor- of namiddag Verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten/
Demi-journée d'étude Dalles de grand format en béton    
 

7/11 namiddag/après-midi

  Sterrebeek
 

Voorstelling van de OCW-handleiding voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde betonplaten

Présentation du code de bonne pratique CRR pour les revêtements en dalles, dalles de grand format et dalles préfabriquées en béton

  Frans avec traduction simultanée/Nederlands met simultaanvertaling
 

180/dag/jour

 
 
 

Gratuit, grâce au soutien de FEBE/FEBESTRAL, Febelcem, Ebema, Stradus et Eurodal

Gratis, mede dankzij de steun van FEBE/FEBESTRAL, Febelcem, Ebema, Stradus en Eurodal

Informatiesessie Communicatie rond wegwerkzaamheden: per fase van de werken 
 

November, datum nog te bepalen

Novembre, date à fixer

  Sterrebeek
  Welke aandachtspunten bij de verschillende fasen van wegenwerken
  Nederlands
 

20/dag

 
 
 
Gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht
Workshop Aanleg en oplevering van ondergrondse infiltratievoorzieningen 
 

November, datum nog te bepalen

  Waver
  Hoe omgaan met de aanleg van een infiltratievoorziening
  Nederlands
 

15/dag

 
 
 

Prijs nog te bepalen

Session d'information Communication lors des différentes phases d'un chantier routier    
  Novembre, date à fixer
  Wavre
  Quels points d'attention dans les différentes phases des travaux routiers
  Français
 

20/jour

 
 
 
Prix à fixer
Workshop Exécution et réception de systèmes d'infiltration souterrains   
  Novembre, date à fixer
  Wavre
  Comment faire face à la construction d'une installation d'infiltration
  Français
 

15/jour

 
 
 
Prix à fixer
Studiedag Gekleurd asfalt/Jounée d'étude Enrobés colorés 
 

December, datum nog te bepalen

Décembre, date à fixer

  Sterrebeek
  Stand van zaken van onze technische en praktische kennis uit het voorbije decennium
Etat des lieux de nos connaissances techniques et pratiques acquises les dix dernières années
  Français avec traduction simultanée/Nederlands met simultaanvertaling
 

180/jour

 
 
 
Prijs nog te bepalen / Prix à fixer